Preskočit na obsah

Skupinová kanalizácia a ČOV pre účelové združenie obcí Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba ČOV a súvisiacich stavebných objektov. Výstavba kanalizácie v extraviláne. výstavba splaškovej kanalizácie pre obce Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce
 • Place of implementation: Borovce, Veselé, Rakovice, Dubovany (okres: Piešťany)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obecné úrady Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: OU Piešťany
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. František Németh