Preskočit na obsah

Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Stanovenie skutočnej kapacity prevádzkovanej skládky odpadov a stanovenie voľnej kapacity, pred jej uzatvorením a rekultiváciou po ukončení jej prevádzkovania.
 • Place of implementation: Brodzany, Partizánske (okres: Partizánske)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
 • Proponent´s identification number: 36311693
 • Permitting authority: Spoločný obecný úrad Partizánske, Stavebný úrad, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,
  Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  31.03.2016
  31.03.2016
  21.04.2016
  04.05.2016
  Stay of proceedings
  21.04.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  20.07.2016

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  21.09.2016

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  16.04.2018
  Elaborator of Environmental Impact Statement DEPONIA SYSTEM s.r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  16.04.2018
  Prerušenie / zastavenie konania
  20.02.2019

  Public hearing

  V budove starej školy v obci Brodzany, dna 21.05.2018 o 19:00