Preskočit na obsah

Skládka odpadov Rakovice, Úprava odpadov pred skládkovaním

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Úprava odpadov pred skládkovaním
 • Place of implementation: Rakovice (okres: Piešťany)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, Kostolné 390, 916 13 Kostolné
 • Proponent´s identification number: 34133861
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  07.01.2021
  Notice of change of the proposed activity
  07.01.2021
  Decision before it enters into force
  19.04.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2021