Preskočit na obsah

Sklad odpadových batérií a akumulátorov - Podunajské Biskupice

 • Legislation: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách č. 2, 3 a 6
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je zber odpadových batérií a akumulátorov v zabezpečenom a vyhradenom priestore priemyselného areálu.
 • Place of implementation: Bratislava - Podunajské Biskupice (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: SIBIN s.r.o., Haninska 437, 044 57 Haniska
 • Proponent´s identification number: 46372571
 • Permitting authority: Stavebný úrad, Miestny úrad MČ Bratislava – Podunajské Biskupice

  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  24.05.2022
  Preliminary environmental study worked out by INECO, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  24.05.2022