Preskočit na obsah

Sklad kvapalných palív Jelenec, okres Nitra

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Povinné hodnotenie

Base information