Preskočit na obsah

Sklad kvapalného hnojiva

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.4 Objekty na skladovanie - pesticídov, - kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a následné prevádzkovanie skladovacieho zariadenia pre priemyselné hnojivo SAM 19N-5S
 • Place of implementation: Somotor (okres: Trebišov)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Somotor Soya, s. r. o., Pavlovo 117, 076 36 Svätá Mária
 • Proponent´s identification number: 53278780
 • Permitting authority: OÚ Trebišov, obec Somotor
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  20.01.2022
  Text of the preliminary environmental study
  20.01.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  05.12.2022

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  16.03.2023
  Elaborator of Environmental Impact Statement EnvIdeal, s. r. o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
  Text of Environmental Impact Statement
  16.03.2023

  Public hearing

  Obecný úrad Somotor, sála Kultúrneho domu, Obchodná 39/7, Somotor 18.05.2023 o 13:00