Preskočit na obsah

Sklad hotových výrobkov v Komárne

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vztvorenie podmienok na expandovanie výrobkov priamo do regionálnej, príp. svetovej odberateľskej siete. V navrhovanom objekte sa bude realizovať triedenie, balenie a skladovanie obuvy.
 • Place of implementation: Komárno (okres: Komárno)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: RIEKER OBUV s.r.o., Roľníckej školi 1, Komárno
 • Proponent´s identification number: 31320929
 • Permitting authority: OU Komárno
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVING s.r.o., Rakovčík 57
  Právoplatné rozhodnutie