Preskočit na obsah

SKIPARK Kojšovská hoľa

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.7 Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účely zmeny na iný typ využitia krajiny 14.2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je posúdenie vplyvov výstavby lyžiarskeho strediska na Kojšovskej holi (ďalej len LS), ktoré predstavuje rozšírenie a dobudovanie existujúceho strediska SKIPARK ERIKA - KOJŠOVSKÁ HOĽA.
 • Place of implementation: Gelnica, Kojšov, Zlatá Idka (okresy: Gelnica, Košice - okolie)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: NOAD s.r.o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice, v zastúpení spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
 • Proponent´s identification number: 46767860
 • Permitting authority: Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Štefánikova 60, 041 50 Košice

  Stavebný úrad bude určený v rámci územného konania.
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  10.10.2016
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  10.10.2016
  10.10.2016

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  06.12.2016

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  09.02.2018
  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  09.02.2018

  Public hearing

  Chata Erika na Kojšovskej holi dna 19.03.2018 o 13:00

  Final record

  Final record before it enters into force
  22.11.2018
  Legitimate Final record
  27.02.2019