Preskočit na obsah

Senec, Slnečné jazerá, prehĺbenie a revitalizácia

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 1.11 lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa; ťažba štrkopiesku a piesku
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Odstránenie sedimentov a celková revitalizácia Slnečných jazier, spojená s ťažbou štrkopieskov, ich následným spracovaním a úpravou.
 • Place of implementation: Senec (okres: Senec)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Mesto Senec
 • Proponent´s identification number: 00305065
 • Permitting authority: Obvodný banský úrad Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by DEPONIA SYSTEM s.r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie

  Final record

  Legitimate Final record