Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť je novostavbou rýchlostnej cesty R7 s južným obchvatom mesta Dunajská Streda a obcí Povoda a Dolný Bar.
 • Place of implementation: Dunajská Streda, Dolný Štál, Dolný Bar, Povoda, Kútniky, Vrakúň, Kostolné Kračany (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35919001
 • Permitting authority: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, P.O. Box 100, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 • Documents

  State Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  02.11.2017
  Elaborator of Preliminary Environmental Study GEOCONSULT s.r.o.
  Text of Preliminary Environmental Study
  02.11.2017

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  19.01.2018

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  15.08.2018
  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVICONSULT spol. s r.o.
  Text of Environmental Impact Statement
  15.08.2018

  Public hearing

  Zasadacka Obecného úradu Kostolné Kracany c. 149, dna 17.09.2018 o 16:00

  Final record

  Final record before it enters into force
  20.02.2019
  Appeal/Decomposition against final record
  28.03.2019
  14.08.2019
  Legitimate Final record
  01.10.2019