Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany (zmena 2020)

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Rýchlostná cesta R7 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií naplniť hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je vybudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým dopravným nárokom v danom území. Potreba riešenia kvalitného a rýchleho prepojenia Bratislava - Košice tzv. južným ťahom je definované rýchlostnou cestou R7 v koridore sídelných útvarov Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec.
 • Place of implementation: Kráľovičove Kračany, Lúč na Ostrove, Dunajská Streda, Kostolné Kračany, Holice, Vieska (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Národná diaľničná spoločnosť a. s.
 • Proponent´s identification number: 35919001
 • Permitting authority: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Documents

  State Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  16.06.2020
  Text of Notice of change of proposed activity
  16.06.2020
  Decision before it enters into force
  26.08.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien