Preskočit na obsah

Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom investície je skvalitnenie cestnej siete v riešenom území, zvýšenie priepustnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Odstránením prejazdu intravilánovými úsekmi dôjde ku zlepšeniu obslužnosti územia, zníži sa miera obťažovania obyvateľov tranzitnou dopravou a zlepšia sa bezpečnosť premávky životné podmienky v dotknutých obciach.
 • Place of implementation: Drienovec, Moldava nad Bodvou, Čečejovce, Košice - Šaca, Zádiel, Mokrance, Turňa nad Bodvou, Dvorníky - Včeláre, Hrhov, Veľká Ida, Hosťovce, Cestice (okresy: Košice - okolie, Košice II, Rožňava)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35919001
 • Permitting authority: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Text of the preliminary environmental study
  25.06.2015
  25.06.2015

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  19.08.2015

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  06.07.2016
  Text of Environmental Impact Statement
  01.07.2016

  Public hearing

  Dvorníky - Vceláre 25. 07. 2016 o 15:00, Turna nad Bodvou 25. 07. 2016 o 17:00, Moldava nad Bodvou 25. 07. 2016 o 19:00, Mokrance 26.7.2016 o 15:00, Cestice 26.7.2016 o 17:00, Cecejovce 27.7.2016 o 15:00, Košice - Šaca 26.07.2016 o 19:00

  Final record

  Legitimate Final record
  28.11.2016
  21.03.2017