Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information