Preskočit na obsah

RR I. etapa, časť A

 • Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba I. etapy, časť A obytného súboru Račany Rosso – 3 bytových domov a prislúchajúcej technickej a dopravnej infraštruktúry a ich prevádzka.
 • Place of implementation: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
 • Proponent´s identification number: 35715839
 • Permitting authority: MČ BA Rača, OU BA OSZP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  16.01.2015
  Preliminary environmental study worked out by CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
  Text of the preliminary environmental study
  16.01.2015
  16.01.2015
  13.12.2018
  13.12.2018
  Decision before it enters into force
  26.06.2019