Preskočit na obsah

Rozšírenie výroby spoločnosti ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom - prevádzka Sni

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie prevádzky výroby munície v prevádzke Snina
 • Place of implementation: Snina (okres: Snina)
 • Competent authority: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Proponent: ZVS holding, a.s.
 • Proponent´s identification number: 36305600
 • Permitting authority: Mesto Snina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  02.09.2022
  Preliminary environmental study worked out by Plast consult, s.r.o., Strojárska 4434, Snina
  Text of the preliminary environmental study
  02.09.2022
  02.09.2022
  02.09.2022
  03.10.2022
  Decision before it enters into force
  12.10.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  16.11.2022