Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.7 Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických

Base information

 • Aim of the project: Doplnenie technologického zariadenia.
 • Place of implementation: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: TIK Slovakia, s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice - Barca
 • Proponent´s identification number: 31714960
 • Permitting authority: IPKZ, IŽP Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  22.12.2016
  22.12.2016
  Prerušenie/zastavenie konania
  23.01.2017
  23.01.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  15.03.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.05.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  12.06.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení Ing. Andrea Kiernoszová
  Text správy o hodnotení
  12.06.2017

  Verejné prerokovanie

  Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, zasadacka D - 310, dna 12.07.2017 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.11.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  20.03.2018