Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Doplnenie linky na pasiváciu hliníka, ktorá bude osadená v prístavbe manipulačno-skladovej haly a osadenie linky na výskum-vývoj v objekte rozšírenej výrobnej haly AOH2.
 • Place of implementation: Nové Mesto nad Váhom (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: EUROPUR s.r.o., Novonosnická 503/5, 020 01 Púchov
 • Proponent´s identification number: 36305383
 • Permitting authority: SIŽP ZA
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  09.05.2023
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  09.05.2023

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  07.08.2023

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  27.10.2023
  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVICONSULT, spol. s. r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of Environmental Impact Statement
  27.10.2023

  Public hearing

  zasadacia miestnosť MsZ Nové Mesto nad Váhom, ulica Palkovičova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (v budove Mestskej polície) 22.11.2023 o 15:00