Preskočit na obsah

Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. - I.etapa Bratislava

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 3.9 Zariadenia na povrchovú úpravu kovov a plastických materiálov, využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Reorganizácia spôsobu skladovania materiálov a chemikálií do existujúceho objektu ako aj rozšírenie zvarovne, ktorej súčasťou je linka na povrchovú predúpravu častí karosérií.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Lamač, Bratislava - Záhorská Bystrica, Stupava (okresy: Bratislava IV, Malacky)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35757442
 • Permitting authority: KU Bratislava, OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by EKOJET spol. s r.o., Bratislava

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement EKOJET spol. s r.o., Bratislava

  Final record

  Legitimate Final record
  15.10.2001