Preskočit na obsah

Rozšírenie pohrebiska obce Krpeľany

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná zmena činnosti rieši rozšírenie plôch existujúceho pohrebiska, vrátane sadových úprav a potrebnej infraštruktúry (verejné osvetlenie, komunikácie, oplotenie).
 • Place of implementation: Krpeľany (okres: Martin)
 • Competent authority: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Proponent: Obec Krpeľany, Obecný úrad, Štefánikova 138/7, 038 54 Krpeľany, v zastúpení ENVICONSULT spol. s r.o.
 • Proponent´s identification number: 00316750
 • Permitting authority: Obec Krpeľany, Spoločný stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  11.05.2021
  Notice of change of the proposed activity
  11.05.2021
  11.05.2021
  Decision before it enters into force
  08.07.2021