Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna - biomasa

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 6.1 Cementárne, vápenky (s rotačnými alebo inými pecami) s kapacitou - cementového slinku a/alebo cementu - vápna
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je diverzifikácia a rozšírenie používaných technologických palív pre výpal vápna v existujúcej dvojšachtovej regeneratívnej peci č. 5 o biomasu ako obnoviteľného zdroja energie. Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k vybudovaniu nového samostatne stojaceho stavebného objektu pre skladovanie, drvenie, miešanie a dávkovanie biomasy.
 • Place of implementation: Tisovec (okres: Rimavská Sobota)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Calmit, spol. s r.o., Gaštanova 15, 811 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 36172162
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  22.05.2023
  Notice of change of the proposed activity
  22.05.2023
  22.05.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien