Preskočit na obsah

Rozšírenie mestského cintorína

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.17 Krematóriá a cintoríny
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná zmena činnosti rieši rozšírenie mestského cintorína na vymedzenom území s vyčlenením nových plôch pre pochovávanie, základnú komunikačnú sieť, plochy na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, zelene a oplotenia.
 • Place of implementation: Fiľakovo (okres: Lučenec)
 • Competent authority: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Proponent: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
 • Proponent´s identification number: 00316075
 • Permitting authority: Mesto Fiľakovo, Regionálny úrad verejného zdravorníctva so sídlom v Lučenci
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Notice of change of the proposed activity
  09.08.2022
  09.08.2022
  09.08.2022
  Decision before it enters into force
  18.10.2022