Preskočit na obsah

Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o.

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.2 Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavby
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie existujúcej výroby prostredníctvom inštalácie novej výrobnej linky MV3 s max. výkonom 61 000 t/rok.
 • Place of implementation: Nová Baňa (okres: Žarnovica)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Knauf Insulation, s. r. o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
 • Proponent´s identification number: 31628109
 • Permitting authority: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  21.10.2022
  Preliminary environmental study worked out by ARPenviro s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  21.10.2022
  21.10.2022