Preskočit na obsah

Rozšírenie cintorína v Priechode

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.15 Krematóriá a cintoríny
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Rozšírenie cintorína v Priechode a pochovávanie zomrelých mimo PHO 2o vnútorná časť vodného zdroja Ľadová studňa. Riešenie cintorína pozostáva z úpravy terénu, výstavby chodníkov, oplotenia, vybudovanie vodovodnej prípojky a výsadby zelene.
 • Place of implementation: Priechod (okres: Banská Bystrica)
 • Competent authority: Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: OÚ Priechod
 • Proponent´s identification number: 00313769
 • Permitting authority: OU Banská Bystrica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. arch. Ľudmila Priehodová
  Právoplatné rozhodnutie