Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Nové Mesto nad Váhom

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Dôvodom návrhu je potreba priestorového rozšírenia prevádzky o novú plochu na zber odpadov a rozšírenie činností o zber elektroodpadu a kovových odpadov. Pôvodná plocha 200 m2 sa rozšíri na 2 452 m2 .
 • Place of implementation: Nové Mesto nad Váhom (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Proponent: ŽP EKO QELET a. s. Martin
 • Proponent´s identification number: 36421120
 • Permitting authority: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  28.09.2020
  28.09.2020
  Notice of change of the proposed activity
  28.09.2020