Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Martin

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: V existujúcom a funkčnom zariadení na zber kovových odpadov a starých vozidiel sa po navrhovanej zmene rozšíri plocha zariadenia (z 5197 m2 na 8678 m2), portfólio zberaných a vykupovaných odpadov a k činnostiam prevádzky pribudne aj zber elektroodpadov a úprava ostatných kovových odpadov.
 • Place of implementation: Martin (okres: Martin)
 • Competent authority: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Proponent: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin
 • Proponent´s identification number: 36421120
 • Permitting authority: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  28.09.2020
  Notice of change of the proposed activity
  28.09.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien