Preskočit na obsah

Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom výstavby je rozšírenie výrobného areálu spoločnosti MATERASSO Slovakia, s.r.o. o nový objekt výrobnej haly s príslušenstvom západne od okraja jestvujúceho výrobného areálu.
 • Place of implementation: Oravské Veselé (okres: Námestovo)
 • Competent authority: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Proponent: Materasso Slovakia, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 612
 • Proponent´s identification number: 36405116
 • Permitting authority: Príslušný stavebný úrad
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  18.10.2021
  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of the preliminary environmental study
  18.10.2021
  18.10.2021
  18.10.2021
  Decision before it enters into force
  09.02.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  14.04.2022

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  14.04.2022

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  23.09.2022
  Elaborator of Environmental Impact Statement ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text of Environmental Impact Statement
  23.09.2022
  23.09.2022
  23.09.2022
  23.09.2022

  Public hearing

  Obecný úrad Oravské Veselé - zasadačka 13.10.2022 o 15:30