Preskočit na obsah

Rozšírenie areálu firmy Lagermax Autotransport Slovakia spol.s.r.o., Bratislava

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom je vyhodnotiť vplyvy výstavby rozšírenia spevnených plôch v areáli spoločnosti Lagermax Autotransport Slovakia spol.s.r.o Bratislava.
 • Place of implementation: Bratislava - Vajnory (okres: Bratislava III)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: LagermaxAutotransport Slovakia spol.s.r.o, Rybničná 40/C, Bratislava 831 07
 • Proponent´s identification number: 35717599
 • Permitting authority: Mesto Bratislava-Vajnory
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT s.r.o , Závodská cesta 4, Žilina 01152
  Právoplatné rozhodnutie
  15.06.2004