Robotická farma Šenkvice (nové podanie)

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
  • Zistovacie konanie

Base information