Robotická farma Šenkvice (nové podanie)

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Predmetom navrhovanej činnosti je celková modernizácia existujúcej poľnohospodárskej farmy. Jedná sa o výstavbu novej robotickej stajne s mliečnicou a nevyhnutným technologickým a sociálnym zázemím, nové reprodukčné stajne, doplnenie skladovacích kapacít na vyprodukovaný tekutý hnoj a doplnenie skladovacích kapacít na siláž. Stavba bude ďalej doplnená o potrebné inžinierske prípojky. Súčasný systém chovu v 6 stajniach a s dojením na existujúcej dojárne bude nahradený novým progresívnym spôsobom chovu s robotickým dojením priamo v produkčnej stajni.
 • Place of implementation: Šenkvice (okres: Pezinok)
 • Competent authority: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Proponent: Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach, Nádražná 75, 900 81 Šenkvice
 • Proponent´s identification number: 190705
 • Permitting authority: stavebný úrad Šenkvice
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.