Preskočit na obsah

Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba súboru bytových a rodinných domov.
 • Place of implementation: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Competent authority: Okresný úrad Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Proponent: RV 3, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 47341122
 • Permitting authority: Mesto Trenčín
  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  01.02.2023
  Preliminary environmental study worked out by RV 3. s.r.o. v spolupráci s ENEX consulting, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  01.02.2023
  01.02.2023
  01.02.2023