Preskočit na obsah

REVITALIZÁCIA ZÓNY PENTAGON, BYTOVÝ DOM HRADSKÁ, BYTOVÝ DOM TALIN, REVITALIZÁCIA PARKU

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom predloženého zámeru je dotvoriť existujúce obytné prostredie Stavbárskej ulice o bytový dom TALIN a bytový dom HRADSKÁ, disponujúcich prevažne malometrážnymi účelovými bytmi,ktorých súčasťou je revitalizácia okolia bytových domov a snaha zlepšiť tak celkovú kvalitu života v danej lokalite – Pentagon. Súčasťou projektu je aj revitalizácia parkových plôch.
 • Place of implementation: Okres Bratislava II (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: LUXCON, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 35923351
 • Permitting authority: MČ BA - Vrakuňa, OÚ OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  25.06.2018
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o.
  Text of the preliminary environmental study
  25.06.2018
  07.09.2018
  Decision before it enters into force
  01.02.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  12.03.2019