Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je revitalizácia historického parku v intenciách jeho kultúrnohistorickej hodnoty s prihliadnutím na jeho terajší stav. Jej cieľom je realizácia navrhovaných sadovníckych a stavebných úprav priestoru mestského parku, ktoré sú koncipované tak, aby svojim prevedením neohrozovali a nepoškodzovali perspektívne dreviny pri výraznom zvýšení estetickej a úžitkovej hodnoty tohto priestoru.
 • Place of implementation: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Proponent: Mesto Banská Bystrica
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 • Documents

  State Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  24.10.2019
  Text of Notice of change of proposed activity
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  Decision before it enters into force
  20.07.2020