Preskočit na obsah

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovaného zámeru je revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove so súvisiacimi obslužnými funkciami. Zámerom je návrh dvoch priemyselných zateplených hál. Súčasťou hál je dvojpodlažná administratívna budova. Výrobný program bude zameraný podľa požiadaviek nájomcov jednotlivých samostatných priestorových jednotiek. Výrobný program areálu bude zameraný na ľahkú strojársku a elektrotechnickú výrobu - vývoj a výrobu pre strojárenský priemysel a pre logistický priemysel - pre účely skladovania a distribúcie materiálu, výrobkov a tovarov.
 • Place of implementation: Fiľakovo (okres: Lučenec)
 • Competent authority: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Proponent: Mesto Fiľakovo
 • Proponent´s identification number: 00316075
 • Permitting authority: Mesto Fiľakovo, Okresný úrad Lučenec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  05.11.2019
  Preliminary environmental study worked out by EnvIdeal s.r.o., Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  05.11.2019
  Decision before it enters into force
  26.02.2020
  04.11.2020
  Appeal/Decomposition against decision
  06.10.2020