Preskočit na obsah

Retailový park Stropkov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.7 Odstavné stanice (kolajiská)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná činnosť s názvom Retailový park Stropkov má prispieť k rozšíreniu predovšetkým obchodných služieb v lokalite mesta Stropkov a to najmä v jeho severnej časti. Novostavbu obchodného centra Retailového parku budú tvoriť prevažne diskontné predajne s rôznym druhom prevádzok, parkovisko, obslužné komunikácie a chodníky
 • Place of implementation: Stropkov (okres: Stropkov)
 • Competent authority: Okresný úrad Stropkov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Športová 2, 09101 Stropkov
 • Proponent: OP Centrum s.r.o, G. Švéniho 2794/88, 971 01 Pievidza
 • Proponent´s identification number: 35921862
 • Permitting authority: Mesto Stropkov
  Okresný úrad Stropkov, OSŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  02.09.2022
  Preliminary environmental study worked out by Zamborský Dušan - DUALL, Smilno 135
  Text of the preliminary environmental study
  23.08.2022
  23.08.2022
  23.08.2022
  Decision before it enters into force
  23.11.2022
  03.05.2023
  Appeal/Decomposition against decision
  27.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  19.05.2023