Preskočit na obsah

Rekonštrukcia zdroja tepla Trnava

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom predloženej zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia zdroja tepla osadením nových horúcovodných kotlov na spaľovanie zemného plynu.
 • Place of implementation: Trnava (okres: Trnava)
 • Competent authority: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Proponent: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
 • Proponent´s identification number: 36211541
 • Permitting authority: SIŽP
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  15.06.2022
  15.06.2022
  Notice of change of the proposed activity
  15.06.2022
  Decision before it enters into force
  22.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.08.2022