Preskočit na obsah

Rekonštrukcia a nadstavba garáží "C" Bratislava - Karlová Ves

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zhodnotenie objektu s cieľom zabezpečiť kapacity statickej dopravy (parkovacích miest) pre polyfunkčný objekt - bývalý Lignoprojekt
 • Place of implementation: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: RABIT, Inžiniersko - projektová a dodávateľská s.r.o. Pri Starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31404588
 • Permitting authority: OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by RNDr.Iveta Mociková, CSc. - HYDROGEO, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie