Preskočit na obsah

Rekonštrukcia mosta ev. č. 66-098 na ceste I/66 Podbrezová

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia mosta z dôvodu zvýšenia bezpečnosti premávky, životnosti mosta, zabezpečenie dostatočnej zaťažiteľnosti v zmysle predpisov a skvalitnenie plynulosti cestnej premávky v danom území. Rekonštrukcia mosta je nevyhnutná z dôvodu jeho stavebno-technického stavu, ktorý je zadefinovaný na základe poslednej hlavnej prehliadky mostného objektu ako stupeň VI. – veľmi zlý. Mostný zvršok je v zlom stave a musí byť nahradený. Hydroizolácie sú dlhodobo narušené, čo spôsobuje prienik vody k nosnej konštrukcii a následnú degradáciu betónu a koróziu výstuže. Najviac zasiahnuté časti sú celoplošne nosná konštrukcia a čiastočne aj spodná stavba. Betón je v rozpade a nedostatočné krytie spôsobilo rozsiahlu koróziu výstuže hlavných nosných prvkov.
 • Place of implementation: Podbrezová (okres: Brezno)
 • Competent authority: Okresný úrad Brezno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. M. R. Štefán. 40, 97701 Brezno
 • Proponent: Slovenská správa ciest
 • Proponent´s identification number: 003328
 • Permitting authority:
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  18.05.2023
  Notice of change of the proposed activity
  18.05.2023