Preskočit na obsah

Rekonštrukcia kotolne so zabudovaním ekologického kotla Veľký Šariš

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.4 Spaľovne zvláštneho a nebezpečného odpadu

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je environmentálne prijateľné zneškodňovanie vybraných druhov nebezpečných odpadov ich spaľovaním v rekonštruovanej kotolni.
 • Place of implementation: Prešov (okres: Prešov)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Minister
 • Proponent: FECUPRAL, spol. s r.o. Veľký Šariš
 • Proponent´s identification number: 36448974
 • Permitting authority: OÚ Prešov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVICONSULT, Žilina

  Final record

  Legitimate Final record
  21.01.1999