Rekonštrukcia a dobudovanie lyžiarskeho areálu Žilina - Strážov

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.7 Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účel zmeny na iný typ využitia krajiny 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom rekonštrukcie a dobudovania lyžiarskeho areálu Žilina-Strážov, v lokalite Veľké Hradisko je potenciál rozvoja existujúcich , funkčne vymedzených športovo -rekreačných priestorov pre poskytnutie väčšej rôznorodosti rekreačných aktivít najmä pre obyvateľov Žiliny, jej blízkeho okolia ako aj regiónu.
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo pôdohospodárstva,Ministerstvo školstva,Ministerstvo vnútra,Mi
 • Proponent: ŠportCentrum Hradisko, s.r.o. Žilina
 • Proponent´s identification number: 36417751
 • Permitting authority: Mestský úrad Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Envi - eko Žilina, Ekoped Žilina