Preskočit na obsah

Rekonštrukcia ČSMP Žiar n/H - L. Vieska - Doplnok č. 1 (Skladovanie a výdaj LPG)

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Skladovanie a výdaj LPG do motorových vozidiel.
 • Place of implementation: Ladomerská Vieska (okres: Žiar nad Hronom)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: INTECH, s.r.o. Bratislava
 • Proponent´s identification number: 00684511
 • Permitting authority: OÚ Žiar nad Hronom
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. arch. Jozef Bališ
  Právoplatné rozhodnutie
  08.12.2003