Preskočit na obsah

Rekonštrukcia cesty I/50 v úseku Lipovník-Soroška-Jablonov nad Turňou

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.1 Diaľnice a cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom rekonštrukcie cesty I/50 v úseku Lipovník - Soroška - Jablonov nad Turňou je zabezpečenie požadovaných technických parametrov cesty.
 • Place of implementation: Hrušov, Jablonov nad Turňou, Lipovník (okres: Rožňava)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Minister
 • Proponent: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice
 • Proponent´s identification number: 3328
 • Permitting authority: MŽP SR, MDPaT SR, OÚ Rožňava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Pedohyg Bratislava

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement EKOPED Žilina