Preskočit na obsah

Rekonštrukcia areálu strediska vývozu Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. - Sklad nebezpečného odpadu v k.ú. Trenčín

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.8 Skladovanie železného irotu vrátane autovrakov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: POS a.s. zaoberajúca sa zberom, triedením a prepravou odpadov, administratívno-správnou činnosťou s prevádzkou.
 • Place of implementation: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: POS, a.s. Trenčín
 • Proponent´s identification number: 36310620
 • Permitting authority: Spoločný obecný úrad Trenčín
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Róbert Kováčik
  Právoplatné rozhodnutie
  08.12.2003