Preskočit na obsah

Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.2 Skládky na zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov

Base information

 • Aim of the project: Zneškodňovanie komunálnych odpadov max. III. triedy vyluhovateľnosti trvalým uložením na skládke
 • Place of implementation: Dúbrava, Partizánska Ľupča (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárs
 • Proponent: OZO a.s. Liptovský Mikuláš
 • Proponent´s identification number: 363504150
 • Permitting authority: OÚ Liptovský Mikuláš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement INGEO a.s., Žilina

  Final record

  Legitimate Final record
  11.01.1999