Preskočit na obsah

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmeny a doplnky č. 2

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Hlavným cieľom je aktualizovať vykonávaciu časť RIUS ŽSK a to indikatívny zoznam projektových zámerov , či už v rámci IROP alebo iných operačných programov. Zámery predstavujú potreby územia Žilinského kraja.
 • Place of implementation: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Procurer: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina
 • Procurer´s identification number: 37808427
 • Approving authority: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  29.07.2021
  Notice
  29.07.2021
  Decision from screening procedure
  15.10.2021
  Text of Strategy document
  29.07.2021