Preskočit na obsah

Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zmena Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja (RIÚS), ktorá spočíva v aktualizácii vykonávacej časti RIÚS TSK a to Indikatívny zoznam projektových návrhov/zámerov RIÚS/IÚS UMR, či už v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, alebo iných operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci aktuálneho programového obdobia 2014-2020. Výstupom predloženej zmeny je doplnenie projektových zámerov, ktoré sú pripravené na realizáciu do konca roka 2023. Tieto projektové zámery predstavujú/sumarizujú potreby územia Trenčianskeho kraja.
 • Place of implementation: Trenčiansky Kraj (okres: -)
 • Competent authority: Okresný úrad Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Procurer: Trenčiansky samosprávny kraj
 • Procurer´s identification number: 36126624
 • Approving authority: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  12.11.2021
  Notice
  12.11.2021
  Decision from screening procedure
  14.12.2021
  Text of Strategy document
  12.11.2021
  12.11.2021
  12.11.2021
  12.11.2021
  12.11.2021