Preskočit na obsah

Rázsochy Residence

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie súboru obytných a polyfunkčných stavieb s potrebným počtom parkovacích miest umiestnených na teréne a v suteréne. V rámci komplexu s prevládajúcou funkciou bývania sú navrhované i obchodné priestory, administratívne priestory, zdravotné stredisko, penzión, materská škola, parkovacia garáž, povrchové parkovisko, súvisiace inžinierske stavby a technické zariadenie budov.
 • Place of implementation: Bratislava - Lamač (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Proponent: Rázsochy Residence a.s., Grösslingová 51, 811 08 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 52333035
 • Permitting authority: MČ Bratislava – Lamač (stavebný úrad)
  Okresný úrad Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  17.05.2023
  Preliminary environmental study worked out by EKOJET, s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia, Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  17.05.2023
  18.07.2023