Preskočit na obsah

R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa, predĺženie trasy stavby

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Navrhovaná úprava spočíva v dobudovaní prvého jazdného pásu v zmysle staničenia a stredného deliaceho pásu.
 • Place of implementation: Tekovské Nemce, Čaradice (okres: Zlaté Moravce)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Proponent: SSC IÚ Bratislava
 • Proponent´s identification number: 3328
 • Permitting authority: KÚ Nitra, OÚ Zlaté Moravce
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Dopravoprojekt, a.s. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  07.07.2003