Protipovodňové opatrenie IBV Horné Ozorovce

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Zistovacie konanie

Base information