Promenáda Living Park, Nitra

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Prestavba a dostavba jestvujúceho železobetónového skeletu, ktorý je súčasťou pôvodného zámeru výstavby obchodného centra Citypark Nitra, na komplex so zmiešanými funkciami pre obchod, služby, gastroprevádzky, oddych, relax a bývanie.
 • Place of implementation: Nitra (okres: Nitra)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: LIVING PARK a. s., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35947888
 • Permitting authority: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor stavebného poriadku, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

  Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  13.09.2016
  Preliminary environmental study worked out by IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text of the preliminary environmental study
  13.09.2016

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  27.10.2016

  Environmental Impact Statement

  Informácia o správe o hodnotení
  Elaborator of Environmental Impact Statement IVASO, s.r.o. Pezinok
  Text of Environmental Impact Statement

  Public hearing

  Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, zasadacka c. 634 26.01.2017 o 16:00

  Final record

  Final record before it enters into force
  25.05.2017
  Appeal/Decomposition against final record
  26.06.2017
  26.06.2017
  Legitimate Final record
  01.02.2018