Preskočit na obsah

Program výroby karosériových plechov VSŽ Košice

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 6.1 Povrchová úprava kovov
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom investičného zámeru je rozšírenie a skvalitnenie výroby oceľových plechov pre použitie v automobilovom priemysle.
 • Place of implementation: Košice - Šaca (okres: Košice II)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: VSŽ a.s. Košice
 • Proponent´s identification number: 00011088
 • Permitting authority: Obvodný úrad Košice II.
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by VSŽ Inžiniering, s.r.o. Košice