Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 - 2022

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 - 2022 spolu s Územným plánom obce Dlhé Stráže je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z analýzy situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území obce. Jeho poslaním je určiť prioritné smerovanie obce v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti.
 • Place of implementation: Dravce, Iliašovce, Kurimany, Vlkovce, Levoča, Dlhé Stráže (okresy: Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok)
 • Competent authority: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Procurer: Obec Dlhé Stráže
 • Procurer´s identification number: 00329011
 • Approving authority: obec Dlhé Stráže
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.